Websitet anvender cookies til analyseformål og tilpasset indhold.Beboerhuset
Aktivitet - Kultur -Samvær

Elsted Skolevej 4 - 8520 Lystrup

Vores loge aftener:
I perioden fra januar til og med april og igen fra september til december mødes vi hver onsdag til hyggeligt samvær i Beboerhuset, men allerede før vi ankommer, har vore vagter lagt et stort arbejde i at omdanne salen til et meget højtideligt sted at være. Logebrødrene ankommer fra kl. 18,45 og kl. 19,30 låses dørene for at ingen uvedkommende skal få adgang til de nu ”hemmelige rum”. Vi kan ikke referere fra logemøderne, idet det er den del man først bliver indviet i når man bliver en del af os. Når vort møde er slut, samles brødrene til en let anretning, det vi i dagtig tale kalder for et brodermåltid. Her er stemningen noget mere løssluppen og der veksles erfaringer og fortælles gode historier. Vore aftener slutter oftest inden kl. 22,30 i respekt for de der skal på arbejde dagen efter.

 
 

Zenith_eff-4.jpg

Kan jeg blive en del af logen?:
Ja det kan du. Vi har pt. åbnet for tilgang for mænd i alderen 25 til 75 år. For os er det vigtigt, at du har en positiv tilgang til livet og kan afse onsdag aften til hyggeligt samvær. Vi ved godt, at familie og arbejde går forud for logelivet, men for at du kan få noget ud af din loge, bør du møde op så ofte du kan, hvilket er mindst 2 gange om måneden. Vi kræver af dig, at du ikke har været straffet for vanærende forhold, og at du ikke tidligere har været medlem af nogen hemmelige orden. Derudover er det vigtigt for os, at dine nærmeste er indforstået med, at du er en del af os. Hvad koster det at blive en del af os? Ved din indtrædelse i logen betaler man et gebyr på kr. 800,00, herefter koster det 500,00 pr. grad indtil man når Ordenens øverste grad, hvor gebyret er kr. 800,00. Alt dette tager op til ca. 2 år. Vi betaler et kontingent pr. måned som pt. Udgør kr. 200,00. Herudover koster det lidt at nyde en øl/vand og maden på loge-aftener koster også lidt, men alle kan være med.Vore kære hustruer og familier er ikke en del af vort selskab på disse onsdage, men vi afholder fællesaktiviteter med vore hustruer og øvrige familier flere gange årligt, så de også føler sig velkommen. Her kan bla. nævnes foredrag, virksomhedsbesøg, bankospil, bowlingaften, julefrokost med mere.

 

Er en loge så hemmelig som man tidligere troede?
Nej egentlig ikke, men vi har nogle effekter og vores logesal, der danner rammen om vore logemøder, bærer nogle ting, som vi ikke involverer udenforstående i. Det er den del, vi gerne vil holde for os selv. Man skal tænke på, at alt hvad der foregår inde i logesalen, bygger på en over 100 år gammel ”ritualbog” som vi hver onsdag bruger som ”drejebog” for vort fælleskab. Dette hverken kan eller vil vi dele med andre og deri ligger mystikken måske begravet. Jeg vil dog gerne oplyse om, at der altid er en højtidelig og meget intens hygge ved disse møder.

Vores loge adskiller sig fra andre, ved at være indadvendt. Det betyder, at vi ikke deltager i velgørenhedsarbejder rundt omkring som andre loger gør, men at vi i stedet samlet finder egnede steder at donere midler til godstående formål.